Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Αν η ημερομηνία άφιξής σας είναι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, επισκεφτείτε ξανά αυτήν τη σελίδα στις 15 Αυγούστου 2020 για να ενημερωθείτε.

  Επίλυση διαφορών για κριτικές στην Airbnb

  Καθώς η κοινότητα και το προϊόν της Airbnb συνεχίζουν να αναπτύσσονται, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ενημέρωση αυτής της πολιτικής όταν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι οι κριτικές αντικατοπτρίζουν τις ειλικρινείς, προσωπικές εμπειρίες των οικοδεσποτών και των επισκεπτών μας.

  Αφαίρεση κριτικών

  Πιστεύουμε ότι ένα υγιές σύστημα κριτικών σέβεται και προστατεύει τα πραγματικά σχόλια της κοινότητάς μας. Γι' αυτόν τον λόγο, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την αφαίρεση κάθε κριτικής. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Πολιτική Κριτικών της Airbnb, αλλά εν συντομία, αυτό σημαίνει ότι μια κριτική θα αφαιρεθεί αν:

  Λιγότερες προκαταλήψεις

  Η κοινότητά μας επωφελείται περισσότερο όταν οι κριτικές παρουσιάζουν μια αμερόληπτη εικόνα της εμπειρίας του επισκέπτη. Η Airbnb αφαιρεί τις κριτικές όταν υπάρχουν προκαταλήψεις, για παράδειγμα, επειδή το μέλος που γράφει την κριτική επιχειρεί να εκβιάσει το άτομο στο οποίο αφορά η κριτική, έχει σύγκρουση συμφερόντων ή ανταγωνίζεται το άτομο στο οποίο αφορά η κριτική.

  Εκβιασμός ή παροχή κινήτρων

  Οποιαδήποτε απόπειρα να χρησιμοποιηθούν οι κριτικές ή οι απαντήσεις στις κριτικές ως μέσο εξαναγκασμού για ένα άτομο, ώστε να κάνει κάτι που δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει, αποτελεί κατάχρηση των κριτικών και δεν επιτρέπεται.

  Τα άτομα που χρησιμοποιούν την Airbnb δεν επιτρέπεται να συνδέουν τις θετικές κριτικές με υποσχέσεις αποζημίωσης ή να απειλούν με αρνητικές κριτικές σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμό, αναστολή ή διαγραφή του λογαριασμού σας στην Airbnb.

  Αυτή η πολιτική απαγορεύει τις εξής περιπτώσεις:

  • Επισκέπτες που απειλούν να χρησιμοποιήσουν κριτικές ή αξιολογήσεις σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν έναν οικοδεσπότη να επιστρέψει χρήματα, να δώσει πρόσθετη αποζημίωση ή αμοιβαία θετική κριτική.
  • Οικοδεσπότες που απαιτούν από έναν επισκέπτη να αφήσει μια θετική κριτική ή αξιολόγηση ή να αναθεωρήσει μια κριτική με αντάλλαγμα μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αμοιβαία κριτική. Επίσης, οι οικοδεσπότες δεν μπορούν να προσφέρουν δωρεάν διαμονή ή έκπτωση σε διαμονή με αντάλλαγμα την αναθεώρηση μιας υπάρχουσας κριτικής από έναν επισκέπτη.
  • Οικοδεσπότες ή επισκέπτες που ζητούν από κάποιο άτομο να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με μια κριτική με αντάλλαγμα την επίλυση μιας διαφωνίας.

  Αυτή η πολιτική δεν απαγορεύει τις εξής περιπτώσεις:

  • Ένας επισκέπτης να επικοινωνήσει με έναν οικοδεσπότη για κάποιο πρόβλημα πριν αφήσει κριτική.
  • Ένας οικοδεσπότης ή επισκέπτης που ζητά επιστροφή χρημάτων ή πρόσθετη πληρωμή και αφήνει κριτική - όταν αυτή η κριτική δεν χρησιμοποιείται ως απειλή για να επηρεάσει την έκβαση μιας επίλυσης.
  • Ένας οικοδεσπότης να ζητήσει από έναν επισκέπτη να αφήσει μια ειλικρινή, θετική κριτική ή αξιολόγηση που να αντικατοπτρίζει μια θετική εμπειρία.
  • Ένας οικοδεσπότης ή επισκέπτης μπορεί να αναθεωρήσει μια κριτική εντός της χρονικής προθεσμίας για την αναθεώρηση.

  Γιατί τα μέλη μπορούν να αφήσουν κριτικές για κρατήσεις που απαιτούν παρέμβαση της Airbnb

  Όταν τα πράγματα πάνε στραβά με μια κράτηση, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες έχουν δύο επιλογές: μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση (επιστροφή χρημάτων ή πρόσθετη προμήθεια) και μπορούν επίσης να μοιραστούν τις εμπειρίες τους δημόσια με μια κριτική. Για να ενθαρρύνουμε τη δίκαιη επίλυση διαφορών και ένα αμερόληπτο σύστημα κριτικών, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα δύο αυτά εργαλεία.

  Για παράδειγμα, αν ένας οικοδεσπότης έχει έναν επισκέπτη που παραβιάζει έναν κανόνα σπιτιού, θέλουμε αυτός ο οικοδεσπότης να μοιραστεί την εμπειρία του με μελλοντικούς οικοδεσπότες και την Airbnb μέσω της κριτικής. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν φορές που ένας επισκέπτης παραβιάζει έναν κανόνα σπιτιού ΚΑΙ ένας οικοδεσπότης παρέχει ένα βρώμικο κατάλυμα, επομένως δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε σε ένα από τα δύο μέρη να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία κριτικής.

  Ωστόσο, θα αφαιρούμε κριτικές σε περιπτώσεις όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το ένα μέρος έχει επιχειρήσει να εκβιάσει το άλλο για να παραποιήσει το περιεχόμενο της κριτικής. Επιπλέον, αν η κριτική που γράφεται μετά από μια διαφωνία παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές περιεχομένου μας (για παράδειγμα, περιέχει περιεχόμενο με διακρίσεις ή απειλή βίας), τότε αυτή η κριτική θα αφαιρεθεί.

  Σύγκρουση συμφερόντων

  Θα αφαιρούμε κριτικές όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κράτηση έγινε με μοναδικό σκοπό την αύξηση της συνολικής αξιολόγησης ενός ατόμου ή όταν υποπτευόμαστε ότι η διαμονή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

  Δεν επιτρέπεται η αποδοχή ψευδών κρατήσεων με αντάλλαγμα μια θετική κριτική, η χρήση ενός δεύτερου λογαριασμού για να αφήσετε κριτική σε εσάς ή στη δική σας καταχώρηση ή η παροχή αντικειμένου αξίας με αντάλλαγμα θετικές κριτικές. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στον περιορισμό, την αναστολή ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην Airbnb.

  Κριτικές ανταγωνιστών

  Κριτικές που έχουν γραφτεί από ανταγωνιστές (για παράδειγμα ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καταχωρήσεις ή εμπειρίες) με σκοπό να αποτρέψουν άλλους από το να κάνουν κράτηση σε αυτές τις καταχωρήσεις ή εμπειρίες ή να οδηγήσουν τους πελάτες σε άλλες καταχωρήσεις ή εμπειρίες, δεν επιτρέπονται. Οι παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στον περιορισμό, την αναστολή ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην Airbnb.

  Περισσότερη συνάφεια

  Οι κριτικές παρέχουν στα μέλη της κοινότητας πληροφορίες και ιδέες που τα βοηθούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τις κρατήσεις. Οι κριτικές είναι πολύ χρήσιμες όταν τα μέλη που γράφουν την κριτική αφηγούνται με ακρίβεια την εμπειρία τους και δίνουν την ειλικρινή τους άποψη.

  Όταν μια κριτική περιέχει πληροφορίες που δεν σχετίζονται με μια εμπειρία ενός οικοδεσπότη ή επισκέπτη ή επικεντρώνονται σε κάτι πέρα από τον έλεγχο του ατόμου που δέχεται την κριτική, η ομάδα εποπτείας μας θα αξιολογήσει τη συνάφεια της κριτικής σύμφωνα με τα εξής:

  1. Αν η κριτική αφηγείται την εμπειρία του ατόμου που τη γράφει και αν περιλαμβάνει την προσωπική του άποψη.
  2. Αν η κριτική είναι χρήσιμη σε άλλα μέλη της κοινότητας της Airbnb. Αν παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή μια εμπειρία, οι οποίες θα βοηθούσαν άλλα άτομα να αποφασίσουν για τις κρατήσεις τους πιο εμπεριστατωμένα.

  Αν η Airbnb διαπιστώσει ότι η κριτική δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή μια εμπειρία, η κριτική θα αφαιρεθεί. Κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον άσχετες πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αφαιρούνται, αλλά μόνο όταν οι κατά τα άλλα σχετικές πληροφορίες δεν παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία για τις αποφάσεις κράτησης των άλλων μελών της κοινότητας.

  Παραδείγματα σχετικών παραβιάσεων και μη παραβιάσεων

  Άσχετη κριτική: "Μην εμπιστεύεστε τους οδηγούς ταξί σε αυτή την πόλη, ακολουθούν τις χειρότερες διαδρομές!"
  Σχετική κριτική
  : "Μην εμπιστεύεστε τους οδηγούς ταξί σε αυτήν την πόλη, ακολουθούν τις χειρότερες διαδρομές! Επιπλέον, έφτασα στο κατάλυμα και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ο οικοδεσπότης δεν απάντησε ποτέ στους προβληματισμούς μου"

  Άσχετη κριτική: "Αυτός ο επισκέπτης ήταν πολύ ψεύτης. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι αληθινή γιατρός."
  Σχετική κριτική
  : "Η επισκέπτης μου εμφανίστηκε αργά κατά την άφιξη και μετά μου φώναξε που δεν ξύπνησα αρκετά γρήγορα για να την αφήσω να μπει. Ήταν αγενής και ενοχλούνταν πολύ εύκολα κατά τη διάρκεια της διαμονής. Δεν θα ήθελα να χρειάζομαι τις υπηρεσίες της ως γιατρού και να πρέπει να υποστώ τη συμπεριφορά της."

  Λιγότερες ακυρωμένες κρατήσεις

  Η Airbnb επιτρέπει κριτικές για οποιαδήποτε κράτηση ακυρωθεί μετά τις 12:00 π.μ. την ημέρα της άφιξης. Το κάνουμε αυτό για να συγκεντρώσουμε σχόλια σχετικά με τις πιο κρίσιμες στιγμές μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας, είτε πρόκειται για σχόλια σχετικά με την επικοινωνία, παραβιάσεις των κανόνων σπιτιού, προβλήματα με την καταχώρηση τη στιγμή της άφιξης, κ.λπ.

  Αν αποφασίσετε να αφήσετε κριτική για μια κράτηση που ακυρώθηκε, σας ζητούμε να φροντίσετε τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την προσωπική εμπειρία σας. Σε περιπτώσεις που η Airbnb μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μια κριτική έχει γίνει για μια ακυρωμένη κράτηση και η κριτική περιέχει πληροφορίες άσχετες με την κοινότητά μας (π.χ. απογοήτευση σχετικά με την ακύρωση μιας πτήσης), η κριτική θα αφαιρείται.

  Σχετικό περιεχόμενο
  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;