Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Τι είναι η Πολιτική περιεχομένου της Airbnb;

Δημοσιεύοντας περιεχόμενο σε δημόσια σημεία στην Airbnb, συμφωνείτε να τηρείτε αυτές τις οδηγίες και όλες τις άλλες πολιτικές της Airbnb. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πλήρως ή μερικώς, το οποίο παραβιάζει αυτές τις οδηγίες, τους Όρους Χρήσης μας, τα Πρότυπα της Κοινότητάς μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Σε περίπτωση που γίνονται επανειλημμένες ή σοβαρές παραβιάσεις, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά τον εν λόγω λογαριασμό ή τους εν λόγω λογαριασμούς.

Μπορείτε να αναφέρετε το περιεχόμενο απευθείας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε περιεχόμενο που φαίνεται να παραβιάζει αυτές τις οδηγίες.

Το παρακάτω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται ποτέ στην Airbnb:

 • Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για διαφήμιση ή άλλο διαφημιστικό περιεχόμενο, όπως λογότυπα εταιρειών, σύνδεσμοι ή ονόματα εταιρειών
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα, επικοινωνία ή περιεχόμενο που κοινοποιείται επανειλημμένα με ενοχλητικό τρόπο
 • Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή προωθεί παράνομες ή επιζήμιες δραστηριότητες ή που είναι χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό ή ενοχλητικό
 • Περιεχόμενο που προωθεί ή αναπαράγει διακρίσεις (διαβάστε την Πολιτική μας κατά των διακρίσεων για περισσότερες πληροφορίες)
 • Απόπειρες πλαστοπροσωπίας που αφορούν σε πρόσωπα, λογαριασμούς ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Airbnb
 • Παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου
 • Περιεχόμενο που παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες ή αποτελέσματα από μια έρευνα της Airbnb
 • Επαρκές περιεχόμενο για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας μιας καταχώρησης ή άλλου είδους περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την προσωπική ασφάλεια κάποιου μέλους της κοινότητας της Airbnb

Παρακάτω, θα δείτε μερικές παραβιάσεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου στην Airbnb:

Τίτλοι καταχώρησης

 • Τίτλοι καταχώρησης που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό παροχής πληροφοριών σχετικών με τον τύπο, το στιλ ή την εμπειρία της καταχώρησης
 • Τίτλοι καταχώρησης που περιλαμβάνουν σύμβολα ή emoji

Σελίδες καταχώρησης ή προφίλ

 • Καταχωρήσεις και προφίλ που έχουν δόλιες, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες

Κέντρο Κοινότητας

 • Περιεχόμενο εκτός θέματος που δεν θέτει κάποιο ερώτημα, δεν παρέχει πληροφορίες ως απάντηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης
 • Παρενόχληση ή επαναλαμβανόμενη στόχευση μελών της κοινότητας

Κριτικές

 • Κριτικές που δεν αντιπροσωπεύουν την προσωπική εμπειρία του συντάκτη ή των συνταξιδιωτών του
 • Κριτικές με κίνητρο την υπόσχεση κάποιας πληρωμής, πρόσθετες υπηρεσίες ή τιμή με έκπτωση
 • Κριτικές με κίνητρο κάποια απειλή ή εκβιασμό (για περισσότερες πληροφορίες, εξετάστε την Πολιτική κατά του Εκβιασμού)

Εξατομικευμένα URL

 • Οι Superhost στην Airbnb μπορούν να δημιουργήσουν έναν εξατομικευμένο σύνδεσμο URL για μεμονωμένη καταχώρηση και οι οικοδεσπότες που χρησιμοποιούν τα εργαλεία επαγγελματικής φιλοξενίας μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένους συνδέσμους URL για τη σελίδα επαγγελματικού μάρκετινγκ
 • Μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές για τους εξατομικευμένους συνδέσμους URL.