Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, επιλέξτε μια κράτηση από τη σελίδα Ταξίδια. Η πολιτική ειδικών περιστάσεων της Airbnb ισχύει μόνο για ορισμένες κρατήσεις. Κοινοποιούμε σχετικές ενημερώσεις στη 1 και στις 15 κάθε μήνα.
  Τα βασικά της Airbnb

  Πολιτική Περιεχομένου της Airbnb

  Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην Airbnb, συμφωνείτε ότι θα τηρείτε αυτήν την πολιτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, παραβιάζει αυτήν την πολιτική, τους Όρους Χρήσης μας, τα Πρότυπα της Κοινότητας, την Πολιτική Κριτικών μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση μας.

  Σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβιάσεων, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε μόνιμα τους εν λόγω λογαριασμούς.

  Μπορείτε να αναφέρετε το περιεχόμενο απευθείας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε περιεχόμενο που φαίνεται να παραβιάζει αυτήν την πολιτική.

  Το περιεχόμενο που περιγράφεται παρακάτω δεν επιτρέπεται στην Airbnb:

  • Περιεχόμενο που δημιουργείται αποκλειστικά για διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων εταιρειών, συνδέσμων ή εταιρικών επωνυμιών
  • Ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη επικοινωνία ή περιεχόμενο που κοινοποιείται επανειλημμένα με τρόπο που προκαλεί αναστάτωση
  • Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή προωθεί παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή που είναι σεξουαλικό, βίαιο, γραφικό, απειλητικό ή παρενοχλητικό
  • Περιεχόμενο που δημιουργεί διακρίσεις (ανατρέξτε στην Πολιτική κατά των διακρίσεων για περισσότερες πληροφορίες)
  • Προσπάθειες μίμησης άλλου προσώπου, λογαριασμού ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της Airbnb
  • Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου
  • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες άλλου ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που επαρκεί για την αναγνώριση της τοποθεσίας μιας καταχώρησης

  Ακολουθούν παραβιάσεις πολιτικής που αφορούν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου:

  Τίτλοι καταχωρήσεων

  • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιέχουν πληροφορίες άσχετες με τον τύπο καταχώρησης, το στιλ ή την εμπειρία
  • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν σύμβολα ή emoji

  Σελίδες καταχωρήσεων ή προφίλ

  • Καταχωρήσεις και προφίλ που παρέχουν ψευδείς, δόλιες ή παραπλανητικές πληροφορίες

  Κέντρο Κοινότητας

  • Περιεχόμενο που είναι εκτός θέματος, δεν θέτει μια ερώτηση ή δεν προσφέρει πληροφορίες ως απάντηση σε ερώτηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης
  • Τρολάρισμα ή επανειλημμένη στόχευση μελών της κοινότητας

  Κριτικές

  Μάθε περισσότερα για την Πολιτική Κριτικών της Airbnb.

  • Κριτικές με προκατάληψη και ενδείξεις εκβιασμού/κινήτρων, σύγκρουσης συμφερόντων ή άμεσου ανταγωνισμού
  • Σε περίπτωση που μια κριτική δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον οικοδεσπότη ή τον επισκέπτη, την καταχώρηση ή την εμπειρία, θα αφαιρείται. Κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον άσχετες πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αφαιρούνται, αλλά μόνο όταν οι κατά τα άλλα σχετικές πληροφορίες δεν παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία για τις αποφάσεις κράτησης των άλλων μελών της κοινότητας.

  Εξατομικευμένες διευθύνσεις URL

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;
  Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;
  Βρείτε περιεχόμενο ανάλογα με την κατηγορία, σε αυτές τις ενότητες του Κέντρου Βοήθειας.