Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Τι είναι ο ρυθμός και ο χρόνος απάντησης και πώς υπολογίζονται;

Ο ρυθμός απάντησής σας και ο χρόνος απάντησής σας υπολογίζουν πόσο γρήγορα και με πόση συνέπεια απαντάτε στα ερωτήματα και στα αιτήματα κράτησης που λαμβάνετε. Μπορείτε να βρείτε τον ρυθμό απάντησής σας στον Πίνακα Διαχείρισης, στην ενότητα της Κατάστασης Superhost.

Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθείτε στον ρυθμό απάντησής σας, ο οποίος επηρεάζει την κατάσταση Superhost και τη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο ρυθμός απάντησής σας δίνει μια ιδέα στους επισκέπτες για το πόσο γρήγορα θα επικοινωνήσετε μαζί τους, αλλά επηρεάζει λιγότερο την κατάσταση φιλοξενίας σας.

Ρυθμός απάντησης

Ο ρυθμός απάντησής σας είναι το ποσοστό των νέων ερωτημάτων και αιτημάτων κράτησης στα οποία έχετε απαντήσει (είτε με αποδοχή/προέγκριση είτε με απόρριψη) εντός 24 ωρών τις τελευταίες 30 μέρες.

Αν ένας επισκέπτης σας στείλει ένα ερώτημα, μια ερώτηση ή οποιοδήποτε άλλο μήνυμα πέρα από αίτημα κράτησης μέσω της επιλογής Επικοινωνία με τον οικοδεσπότη, θα πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα εντός 24 ωρών για να διατηρήσετε τον ρυθμό απάντησής σας. Αν ο επισκέπτης σας στείλει ένα αίτημα κράτησης, θα πρέπει να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντός 24 ωρών για να διατηρήσετε τον ρυθμό απάντησής σας.

Ο ρυθμός απάντησης για τον καθορισμό της κατάστασης Superhost υπολογίζεται διαφορετικά και βασίζεται στις απαντήσεις σας τις τελευταίες 365 ημέρες.

Βελτίωση του ρυθμού απάντησης

Για να βελτιώσετε τον ρυθμό απάντησης και τον χρόνο απάντησης, κάντε τα εξής το συντομότερο δυνατό από τη λήψη ενός ερωτήματος ή ενός αιτήματος κράτησης: :

  • Αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων κράτησης
  • Προέγκριση ή απόρριψη αιτημάτων ταξιδιού
  • Απάντηση σε νέα ερωτήματα επισκεπτών

Οι απαντήσεις μετά από 24 ώρες υπολογίζονται ως καθυστερημένη απάντηση, γεγονός που θα μειώσει τον ρυθμό απάντησής σας και θα αυξήσει τον χρόνο απάντησής σας. Ο ρυθμός απάντησής σας μπορεί να επηρεάσει τη θέση σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο ρυθμός απάντησής σας δεν επηρεάζεται από τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των οικοδεσποτών και των επισκεπτών μετά το αρχικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να στείλετε το τελικό μήνυμα στη συνομιλία σας με τον επισκέπτη για να διατηρήσετε τον ρυθμό απάντησής σας.

Χρόνος απάντησης

Ο χρόνος απάντησης είναι ο μέσος όρος του χρόνου που χρειάστηκε για να απαντήσετε σε όλα τα νέα μηνύματα τις τελευταίες 30 μέρες.

Βελτίωση του χρόνου απάντησης

Για να βελτιώσετε τον ρυθμό και τον χρόνο απάντησης, κάντε τα εξής το συντομότερο δυνατό εντός 24 ωρών από τη λήψη ενός ερωτήματος ή ενός αιτήματος κράτησης:

  • Αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων κράτησης
  • Προέγκριση ή απόρριψη αιτημάτων ταξιδιού
  • Απάντηση σε νέα ερωτήματα επισκεπτών

Οι απαντήσεις μετά το πέρας του 24-ωρου θεωρούνται καθυστερημένες και αυξάνουν τον χρόνο απάντησής σας.

Ο χρόνος απάντησής σας δεν επηρεάζεται από τα μηνύματα που ανταλλάσσονται ανάμεσα στους οικοδεσπότες και τους επισκέπτες μετά το αρχικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να στείλετε το τελικό μήνυμα στη συνομιλία σας με τον επισκέπτη για να διατηρήσετε τον ρυθμό απάντησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αν λάβατε λιγότερες από 10 νέες συνομιλίες μέσω μηνυμάτων τις τελευταίες 30 μέρες, ο ρυθμός και ο χρόνος απάντησής σας θα βασιστούν στις 10 πιο πρόσφατες συνομιλίες μέσω μηνυμάτων που λάβατε τις τελευταίες 90 μέρες.