Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να πλοηγηθείτε στις προτάσεις.
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Ποια νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα θα πρέπει να λάβω υπόψη πριν φιλοξενήσω στην Airbnb;

Όταν αποφασίζετε αν θέλετε να γίνετε οικοδεσπότης στην Airbnb, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους νόμους της πόλης σας.

Ορισμένες πόλεις διέπονται από νόμους που περιορίζουν τη δυνατότητά σας να φιλοξενείτε επισκέπτες επί πληρωμή για σύντομες χρονικές περιόδους. Οι νόμοι αυτοί συχνά αποτελούν τμήμα του χωροταξικού ή του διοικητικού κώδικα μιας πόλης. Σε πολλές πόλεις, πρέπει να εγγραφείτε ή να λάβετε κάποια άδεια πριν καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας ή αρχίσετε να δέχεστε επισκέπτες. Ορισμένοι τύποι βραχυπρόθεσμων κρατήσεων ενδέχεται να απαγορεύονται εντελώς. Οι τοπικές κυβερνήσεις επιβάλλουν τους συγκεκριμένους νόμους με αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Οι ποινές μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα ή άλλες μεθόδους συμμόρφωσης.

Οι κανόνες αυτοί μπορεί να προκαλούν σύγχυση. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για την επεξήγηση αυτών των κανόνων, έτσι ώστε όλοι να κατανοούν επαρκώς τους νόμους αυτούς.

Σε ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες, η Airbnb θα αναλαμβάνει τον υπολογισμό, την είσπραξη και την απόδοση του φόρου πληρότητας για λογαριασμό σας. Ο φόρος πληρότητας υπολογίζεται διαφορετικά σε κάθε δικαιοδοσία και δραστηριοποιούμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να επεκτείνουμε αυτό το όφελος σε περισσότερους οικοδεσπότες σε όλο τον κόσμο.

Στο μεταξύ, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία πριν καταχωρήσετε τον χώρο σας στην Airbnb. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς της πόλης σας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για την Υπεύθυνη φιλοξενία στην ενότητα Οι κανονισμοί της πόλης σας.

Εάν αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης και ενεργοποιήσετε μια καταχώρηση, πιστοποιείτε ότι θα τηρήσετε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.