Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Πληροφορίες για την κατάσταση της κράτησής σας

Η κατάσταση της κράτησης σάς ενημερώνει για την εξέλιξή της.

Άφιξη σήμερα

Ο επισκέπτης θα φτάσει εντός 24 ωρών.

Άφιξη αύριο

Ο επισκέπτης θα φτάσει σύντομα, αλλά όχι μέσα σε 24 ώρες.

Άφιξη σε __ ημέρες

Ο επισκέπτης θα φτάσει εντός του καθορισμένου αριθμού ημερών. Είναι μια καλή στιγμή για να εκτυπώσετε τα στοιχεία της κράτησης και να συντονιστείτε με τον οικοδεσπότη, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Αναμονή για ταυτοποίηση επισκέπτη

Ο οικοδεσπότης απαιτεί από τον επισκέπτη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού αποδεχτεί το αίτημα ταξιδιού. Ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 12 ώρες για να κάνει την επαλήθευση. Διαφορετικά, το αίτημα θα λήξει.

Αναμονή για κριτική επισκέπτη

Μετά την αναχώρησή του, ο επισκέπτης έχει 14 μέρες για να γράψει μια κριτική για τη διαμονή του.

Αναμονή για πληρωμή

Το αίτημα ταξιδιού έγινε δεκτό από τον οικοδεσπότη, αλλά η πληρωμή του επισκέπτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κράτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, οπότε ο επισκέπτης έχει 24 ώρες για να ενημερώσει τα στοιχεία πληρωμής του. Διαφορετικά, η κράτηση θα ακυρωθεί χωρίς καμία ποινή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κρατήσεις που είναι σε αναμονή για πληρωμή.

Ακυρώθηκε

Η κράτηση ακυρώθηκε, πιθανώς για τους εξής λόγους:

  • Ο επισκέπτης δεν επαλήθευσε την ταυτότητά του εντός της περιόδου 12 ωρών
  • Η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε και ο επισκέπτης δεν ενημέρωσε τα στοιχεία πληρωμής εντός 24 ωρών

Ακυρώθηκε από εσάς/τον επισκέπτη/τον οικοδεσπότη/την Airbnb

Ο οικοδεσπότης, ο επισκέπτης ή η Airbnb ακύρωσε μια επιβεβαιωμένη κράτηση. Κάποιες φορές, η Airbnb μπορεί να ακυρώσει μια κράτηση εκ μέρους του οικοδεσπότη ή του επισκέπτη.

Αναχώρηση σήμερα

Ο επισκέπτης θα φύγει από τον χώρο εντός 24 ωρών.

Αλλαγή σε εκκρεμότητα

Ο οικοδεσπότης ή ο επισκέπτης έχει στείλει αίτημα αλλαγής του ταξιδιού.

Επιβεβαιώθηκε

Το αίτημα ταξιδιού έγινε δεκτό είτε από τον οικοδεσπότη είτε αυτόματα μέσω Άμεσης Κράτησης. Η Airbnb έχει εισπράξει την πληρωμή.

Αυτήν τη στιγμή φιλοξενούνται επισκέπτες

Ο επισκέπτης είναι στο ταξίδι του αυτήν τη στιγμή. Τέλεια!

Η πρόσκληση έληξε

Ο επισκέπτης δεν αποδέχτηκε την προέγκριση και πρόσκληση για κράτηση εντός 24 ωρών αφού την έστειλε ο οικοδεσπότης. Ο επισκέπτης έχει ακόμη τη δυνατότητα να κάνει κράτηση στον χώρο, αλλά θα πρέπει να στείλει νέο αίτημα ταξιδιού.

Η πρόσκληση εστάλη

Ο οικοδεσπότης έχει προσκαλέσει τον επισκέπτη να κάνει κράτηση για τις ημερομηνίες που εμφανίζονται με αυτόματη επιβεβαίωση. Ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να αποδεχτεί επιλέγοντας Κάντε κράτηση τώρα.

Η κράτηση δεν είναι δυνατή

Οι ημερομηνίες δεν είναι πια διαθέσιμες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους, όπως ότι συμπίπτει με άλλη κράτηση ή λόγω πρόσφατης ενημέρωσης του ημερολογίου από τον οικοδεσπότη.

Η προσφορά έληξε

Ο επισκέπτης έλαβε μια ειδική προσφορά από τον οικοδεσπότη αλλά δεν την αποδέχτηκε εντός του πλαισίου 24 ωρών.

Παλιός επισκέπτης

Ο επισκέπτης έχει ολοκληρώσει το ταξίδι του.

Το αίτημα απορρίφθηκε

Ο οικοδεσπότης απέρριψε το αίτημα ταξιδιού του επισκέπτη, οπότε ο επισκέπτης δεν θα χρεωθεί.

Το αίτημα έληξε

Ο οικοδεσπότης ή ο επισκέπτης δεν απάντησε εντός των 24 ωρών με αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Αν ενδιαφέρεται ακόμη ο επισκέπτης, θα πρέπει να στείλει νέο αίτημα. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα αιτήματα που απορρίφθηκαν ή έληξαν.

Το αίτημα αποσύρθηκε

Ο επισκέπτης έστειλε ένα αίτημα ταξιδιού αλλά μετά το ακύρωσε.

Αφήστε κριτική για τον επισκέπτη

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε και ο οικοδεσπότης έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να αφήσει κριτική για τον επισκέπτη.

Η ειδική προσφορά εστάλη

Ο οικοδεσπότης προσκάλεσε τον επισκέπτη να κάνει κράτηση για τις ημερομηνίες που εμφανίζονται σε διαφορετική τιμή από την αναγραφόμενη στην καταχώρηση. Συνήθως, οι οικοδεσπότες χρησιμοποιούν αυτήν την επιλογή για να προσφέρουν έκπτωση ή να προσθέσουν μια επιπλέον χρέωση στην κράτηση, όπως χρέωση για κατοικίδιο. Ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να αποδεχτεί επιλέγοντας Κάντε κράτηση τώρα και η κράτηση γίνεται αυτόματα δεκτή.

Το ταξίδι άλλαξε από την Airbnb

Η ομάδα υποστήριξης πελατών έκανε αλλαγές στα στοιχεία του ταξιδιού εκ μέρους του οικοδεσπότη ή του επισκέπτη.

Το αίτημα αλλαγής ταξιδιού απορρίφθηκε

Ο οικοδεσπότης απέρριψε το αίτημα του επισκέπτη για αλλαγή των στοιχείων της κράτησης για το ταξίδι του.

Το αίτημα αλλαγής ταξιδιού υποβλήθηκε

Ο επισκέπτης έστειλε αίτημα για αλλαγή των στοιχείων της κράτησης. Αν ο οικοδεσπότης δεν το αποδεχτεί, ο επισκέπτης θα πρέπει να ολοκληρώσει την αρχική κράτηση ή να την ακυρώσει.

Το αίτημα αλλαγής ταξιδιού εστάλη

Ο οικοδεσπότης έστειλε αίτημα για αλλαγή των στοιχείων της κράτησης. Αν ο επισκέπτης δεν το αποδεχτεί, θα πρέπει να ολοκληρώσει την αρχική κράτηση ή να την ακυρώσει.

Το ταξίδι απορρίφθηκε

Ο επισκέπτης έστειλε μια ερώτηση ταξιδιού και ο οικοδεσπότης την απέρριψε, οπότε ο επισκέπτης δεν μπορεί να στείλει αίτημα ταξιδιού. Η απόρριψη μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της διαθεσιμότητας του οικοδεσπότη.

Ερώτημα

Ο επισκέπτης έστειλε μια ερώτηση για συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά δεν έχει στείλει ακόμη αίτημα ταξιδιού. Για να διατηρήσουν τον ρυθμό απάντησής τους, παροτρύνουμε τους οικοδεσπότες να απαντήσουν εντός 24 ωρών και να προσκαλέσουν τους επισκέπτες να κάνουν κράτηση, να απορρίψουν το ερώτημα ή να στείλουν ειδική προσφορά πριν από τη λήξη του. Αν η κατάσταση αναφέρει "Ερώτημα - λήγει σύντομα", ελέγξτε τον πίνακα διαχείρισης "Σήμερα", για να μάθετε πόσες ώρες έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε προτού λήξει. Μάθετε περισσότερα για την επικοινωνία με τους οικοδεσπότες.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή