Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες
Οικοδεσπότης

Έμπειροι επισκέπτες

Στην Airbnb, θέλουμε να κάνουμε τη φιλοξενία πιο εύκολη για όλους τους οικοδεσπότες και βρίσκουμε πάντα τρόπους για να καταστήσουμε την κοινότητά μας όσο το δυνατόν ασφαλέστερη για όλους. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζουμε μια νέα λειτουργία στη διαδικασία δημιουργίας καταχώρησης: τους έμπειρους επισκέπτες.

Όταν δημιουργείτε την πρώτη σας καταχώρηση, μπορείτε να διευκρινίσετε ότι θα θέλατε έναν έμπειρο επισκέπτη για την πρώτη σας κράτηση.

Εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα.

Ρυθμίσεις για έμπειρους επισκέπτες

Για την πρώτη σας καταχώρηση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο είδη επισκεπτών:

Οποιοσδήποτε επισκέπτης στην Airbnb

 • Οποιοσδήποτε διαθέτει λογαριασμό στην Airbnb μπορεί να κάνει κράτηση στον χώρο σας
 • Ένας μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών θα μπορεί να κάνει κράτηση στον χώρο σας
 • Μπορεί να λάβετε την πρώτη σας κράτηση πιο γρήγορα

Ένας έμπειρος επισκέπτης

 • Μόνο έμπειροι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να κάνουν κράτηση στην καταχώρησή σας
 • Έχετε μεγαλύτερη σιγουριά επειδή υποδέχεστε ένα άτομο στον χώρο σας που έχει ήδη χρησιμοποιήσει την Airbnb και γνωρίζει πώς λειτουργεί η φιλοξενία και τι να περιμένει από οικοδεσπότες
 • Μετά την αναχώρηση του πρώτου επισκέπτη σας, η καταχώρηση θα είναι αυτόματα διαθέσιμη για κάθε επισκέπτη στην Airbnb

Σημείωση: Αν η καταχώρησή σας έχει δημοσιευτεί, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, από τον Λογαριασμό > Ο πρώτος σας επισκέπτης > Οποιοσδήποτε επισκέπτης στην Airbnb

Προσόντα έμπειρων επισκεπτών

Για να θεωρηθεί έμπειρος, ένας επισκέπτης πρέπει να έχει:

 • Επαληθευμένη ταυτότητα: Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης ταυτότητας, η Airbnb ενδέχεται να ζητήσει από τους επισκέπτες να υποβάλουν το νόμιμο όνομά τους, διεύθυνση, έγγραφο ταυτοποίησης ή/και άλλα δικαιολογητικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση ταυτότητας.
 • Επιβεβαιωμένα στοιχεία πληρωμής: Για να θεωρηθεί έμπειρος ένας επισκέπτης, ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να έχει προσθέσει έναν τρόπο πληρωμής στην Airbnb. Η Airbnb υποστηρίζει διάφορους τρόπους πληρωμής, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ένας λογαριασμός πληρωμής.
 • Τρεις διαμονές στην Airbnb: Οι έμπειροι επισκέπτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις διαμονές στην Airbnb, από όπου και έκαναν την κράτηση.
 • Καλό ιστορικό: Οι έμπειροι επισκέπτες πρέπει να έχουν καλό ιστορικό διαμονών.

Πληροφορίες για το καλό ιστορικό

Η πλειοψηφία των επισκεπτών στην Airbnb δείχνουν σεβασμό και έχουν καλή συμπεριφορά. Εκτός από τη συμμόρφωσή τους με τα Πρότυπα Κοινότητας και τις Απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, που ισχύουν για όλα τα μέλη της κοινότητας, οι επισκέπτες που μένουν σε χώρους μέσω της Airbnb πρέπει να πληρούν τα παρακάτω πρότυπα για επισκέπτες:

 • Σεβασμός προς τις γύρω κοινότητες
 • Σεβασμός προς τους χώρους διαμονής
 • Σεβασμός των κανόνων που θέτουν οι οικοδεσπότες

Οι επισκέπτες που παραβίασαν πρόσφατα τις πολιτικές της Airbnb ή τους κανόνες σπιτιού που έχουν ορίσει οι οικοδεσπότες, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν έμπειροι επισκέπτες. Μάθετε περισσότερα για το πώς ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στα πρότυπα κοινότητας.

Σημείωση: Η ιδιότητα του έμπειρου επισκέπτη δεν σημαίνει ότι η Airbnb εγκρίνει τους συγκεκριμένους επισκέπτες.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή