Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Επεξήγηση του αρχείου προσωπικών δεδομένων σας

Αν έχετε λογαριασμό στην Airbnb, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας ως αρχείο δεδομένων που μπορείτε να κατεβάσετε. Εδώ σας βοηθάμε να κατανοήσετε και να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα αυτού του αρχείου.

Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

Πώς να ζητήσετε τα δεδομένα σας

Για να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, μεταβείτε στην ενότητα Απόρρητο και κοινοποίηση του λογαριασμού σας και επιλέξτε Ζητήστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Αφού το αίτημά σας για δεδομένα διεκπεραιωθεί, θα λάβετε ένα email που θα σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε ως αρχείο δεδομένων.

Σημείωση: Το αρχείο δεδομένων είναι διαθέσιμο για λήψη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν κατεβάσετε το αρχείο δεδομένων μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημα ξανά

Περιεχόμενα αρχείου δεδομένων

Το αρχείο δεδομένων που έχετε κατεβάσει περιλαμβάνει:

 • Ένα υπολογιστικό φύλλο (.xlsx) με τα προσωπικά δεδομένα σας από την πλατφόρμα της Airbnb.
 • Τυχόν εικόνες και έγγραφα που έχετε δώσει στην Airbnb. Παραδείγματα περιλαμβάνουν φωτογραφίες προφίλ, αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης και φωτογραφίες καταχωρήσεων.

Δείτε πώς φαίνονται τα περιεχόμενα μετά την εξαγωγή τους από τον φάκελο zip:

Airbnb_data_file_20thJune2023

├──── user_data.xlsx (υπολογιστικό φύλλο με τα προσωπικά σας δεδομένα)

├──── attachments

├ ├──── airbnb_support_attachments (τυχόν συνημμένα που έχετε ανεβάσει σε δελτία υποστήριξης πελατών της Airbnb και σε συνομιλίες)

├ ├──── listing_permits (Τυχόν αρχεία που ανεβάσατε με άδειες για καταχωρήσεις)

├──── images

├ ├──── profile (Τυχόν εικόνες προφίλ, εάν υπάρχουν)

├ ├──── selfies (Τυχόν selfie χρηστών, εάν υπάρχουν)

├ ├──── listings (Όλες οι εικόνες καταχωρήσεων, εάν υπάρχουν)

├ ├──── ids (Τυχόν εικόνες εγγράφων ταυτοποίησης, εάν υπάρχουν)

Υπολογιστικό φύλλο προσωπικών δεδομένων

Το αρχείο user_data.xlsx είναι ένα υπολογιστικό φύλλο το οποίο περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα από την πλατφόρμα της Airbnb. Κατά γενικό κανόνα, έχει μια καρτέλα με τίτλο read me που ακολουθείται από μια καρτέλα για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες πληροφορίες ισχύουν μόνο για οικοδεσπότες. Ένα παράδειγμα είναι οι πληροφορίες σχετικά με καταχωρήσεις και πληρωμές οικοδεσπότη.

 • Πληροφορίες προφίλ: Μια σύνοψη των πληροφοριών στο ιδιωτικό και δημόσιο προφίλ σας στην Airbnb, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προσωπικών στοιχείων όπως είναι το νόμιμο ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, οι επαφές έκτακτης ανάγκης κ.λπ.
 • Μηνύματα: Μια λίστα με όλα τα μηνύματα που στείλατε και λάβατε στην πλατφόρμα της Airbnb, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που στείλατε σε οικοδεσπότες ή επισκέπτες ή στην υποστήριξη της Airbnb.
 • Ιστορικό αναζήτησης: Μια σύνοψη των ερωτημάτων αναζήτησης που κάνατε στην πλατφόρμα της Airbnb, συμπεριλαμβανομένων των χώρων και των εμπειριών στην Airbnb.
 • Κρατήσεις: Μια σύνοψη με όλες τις προηγούμενες και τρέχουσες κρατήσεις σας ως επισκέπτη και ως οικοδεσπότη.
 • Εμπειρίες: Μια σύνοψη με όλες τις προηγούμενες και τρέχουσες εμπειρίες σας στην Airbnb ως επισκέπτη και οικοδεσπότη.
 • Ιστορικό πληρωμών: Μια σύνοψη των συναλλαγών πληρωμής σας στην Airbnb, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής σας για ταξίδια και εμπειρίες.
 • Μέσα πληρωμής: Μια σύνοψη των υφιστάμενων και προηγούμενων μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από εσάς ως επισκέπτη ή/και οικοδεσπότη. Σημείωση: Ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, π.χ. αριθμοί πιστωτικών καρτών, μπορεί να αποκρύπτονται για λόγους ασφαλείας.
 • Κριτικές: Μια σύνοψη τυχόν κριτικών που έχετε υποβάλει ως οικοδεσπότης ή επισκέπτης ή που έχετε λάβει ως οικοδεσπότης ή επισκέπτης, συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών.
 • Email υποστήριξης από την Airbnb: Μια σύνοψη όλων των επικοινωνιών σας με την υποστήριξη της Airbnb μέσω email.
 • Καταχωρήσεις: Μόνο για οικοδεσπότες. Μια σύνοψη με όλες τις τρέχουσες και προηγούμενες καταχωρήσεις σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων και των προσωπικών στοιχείων που έχετε κοινοποιήσει στην Airbnb σχετικά με αυτές.
 • Άδειες για καταχωρήσεις: Μόνο για οικοδεσπότες. Μια σύνοψη όλων των αδειών που έπρεπε να αποκτήσετε και να παρέχετε στην Airbnb προκειμένου να ενεργοποιήσετε μια καταχώρηση.
 • Ημερολόγιο καταχωρήσεων: Μόνο για οικοδεσπότες. Μια σύνοψη του ημερολογίου της καταχώρησής σας, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων και επόμενων κρατήσεων, για κάθε μεμονωμένη καταχώρηση.
 • Γρήγορες απαντήσεις: Μόνο για οικοδεσπότες. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις αποθηκευμένες γρήγορες απαντήσεις σας.
 • Πληρωμές οικοδεσπότη: Μόνο για οικοδεσπότες. Πληροφορίες σχετικά με όλες τις πληρωμές σας ως οικοδεσπότη, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εσόδων και της διανομής πληρωμών.
 • Τιμολόγηση καταχώρησης: Μια σύνοψη των ρυθμίσεων τιμολόγησης της καταχώρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης τιμολόγησης.
 • Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων: Χρονολογικό αρχείο καταγραφής όλων των βασικών δραστηριοτήτων σας στην πλατφόρμα της Airbnb.
 • Επαλήθευση ταυτότητας: Μια σύνοψη των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης που ανεβάσατε στην πλατφόρμα της Airbnb για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ιστορικό αναφορών: Ιστορικό όλων των καταχωρήσεων, των προφίλ ή των συνομιλιών μέσω μηνυμάτων που έχετε αναφέρει ή επισημάνει στην Airbnb.
 • Ιστορικό επιβολής: Μια σύνοψη τυχόν μέτρων επιβολής από την Airbnb στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών ή των απενεργοποιήσεων.
 • Αξιώσεις μέσω του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων: Μια σύνοψη των αξιώσεών σας στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων που καλύπτουν ζημιές στην ιδιοκτησία, κλοπές, παροχές που λείπουν, σωματικές βλάβες κ.λπ. και που έχετε υποβάλει ως επισκέπτης ή οικοδεσπότης ή που έχουν κατατεθεί εναντίον σας.
 • Αντιστροφές χρεώσεων για πληρωμές: Μια σύνοψη τυχόν επίσημων διαφορών σε πληρωμές (αντιστροφές χρέωσης) που ξεκινήσατε με την τράπεζα/το μέσο πληρωμής σας κατά της Airbnb.
 • Διαχείριση πληρωμών: Μια σύνοψη των δραστηριοτήτων διαχείρισης πληρωμών από την Airbnb στον λογαριασμό σας.
 • Λογιστικό βιβλίο πληρωμών: Πληροφορίες σχετικά με την αποθηκευμένη αξία των πληρωμών σας στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων, των υπολοίπων που έχουν οι χρήστες και των εικονικών νομισμάτων.
 • Χρήση δωροκάρτας: Πληροφορίες σχετικά με την εξαργύρωση των δωροκαρτών σας στην Airbnb.

   Χρειάζεστε βοήθεια;

   Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με το περιεχόμενο του αρχείου προσωπικών δεδομένων σας, αν πιστεύετε ότι λείπουν προσωπικά δεδομένα ή αν χρειάζεστε απλώς βοήθεια, μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα.

   Για γενικές απορίες σχετικά με το απόρρητο ή την προστασία δεδομένων στην Airbnb, μπορείτε να μας στείλετε email ή να δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

   Αν κατοικείτε στην ηπειρωτική Κίνα, ελέγξτε τις πληροφορίες που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

   Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

   Σχετικό περιεχόμενο

   Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
   Σύνδεση ή εγγραφή