Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Πρόσθετοι όροι για υπηρεσίες που αφορούν την περιοχή στη Νότια Κορέα

If your country of residence is South Korea, the following terms additionally apply to you:

1. Location-Based Services

1.1 When you use certain features of the Airbnb Platform, we may collect information about your precise or approximate location as determined through data such as your IP address or mobile device’s GPS to offer you an improved user experience. Most mobile devices allow you to control or disable the use of location services for applications in the device’s settings menu. Airbnb may also collect this information even when you are not using the app if this connection is enabled through your settings or device permissions.

1.2 Other than the service fee, there is no additional charge for the use of location-based services on Airbnb.

2. Purpose and Period of Data Retention; Data Erasure

We use the information for purposes set out in our Privacy Policy.

We generally retain your personal information for as long as is necessary for the performance of the contract between you and us and to comply with our legal obligations. If you no longer want us to use your information to provide the Airbnb Platform to you, you can request that we erase your personal information and close your Airbnb Account. For more details, see our Privacy Policy.

3. Your Rights

Where you have provided your consent to the processing of your personal information by Airbnb you may withdraw your consent at any time by changing your Account settings or by sending a communication to Airbnb specifying which consent you are withdrawing. For more details, see our Privacy Policy.

4. Retention Records Verifying the Use and Provision of Location Information; Retention Period

Airbnb automatically records and retains data verifying the use and provision of location information of users based on Article 16(2) of the Act of the Protection and Use of Location Information and this data is kept for a minimum of six months.

5. Contact Us

If you have any questions or complaints about the terms above or Airbnb’s information handling practices, you may email us or contact us at: Airbnb Ireland UC, Data Protection Officer, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland or kr-privacy@airbnb.com

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή