Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Νομικοί όροι

Όροι του προγράμματος Πόντων Κράτησης για χρήστες εκτός ΗΠΑ και Καναδά που πληρούν τις προϋποθέσεις

Αν η χώρα διαμονής ή έδρας σας βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, οι παρόντες Όροι του Προγράμματος Πόντων Κράτησης ισχύουν για εσάς.

Οι παρόντες Όροι Πόντων Κράτησης ("Όροι Πόντων Κράτησης") διέπουν τη χρήση των Πόντων Κράτησης της Airbnb ("Πόντοι Κράτησης") εκ μέρους σας στην πλατφόρμα της Airbnb. Η χρήση των Πόντων Κράτησης και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας της Airbnb εκ μέρους σας θα υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Airbnb ("Όροι") και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών της Airbnb (συλλογικά, οι "Όροι της Airbnb"). Αν εντοπίσετε όρο που δεν ορίζεται στους παρόντες Όρους για τους Πόντους Κράτησης, έχει τον ίδιο ορισμό με τους Όρους της Airbnb. Στον βαθμό που οι παρόντες Όροι για τους Πόντους Κράτησης έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους της Airbnb, ισχύουν οι διατάξεις των Όρων της Airbnb.

Επισκόπηση

Κατόπιν ακύρωσης ορισμένων κρατήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, η Airbnb παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να λάβουν Πόντους Κράτησης ως εναλλακτική επιλογή, αντί για την επιστροφή χρημάτων σε μετρητά. Οι Πόντοι Κράτησης δεν λήγουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές κρατήσεις στην πλατφόρμα της Airbnb. Οι Πόντοι Κράτησης δεν αποτελούν προϊόν που υπόκειται σε ρυθμιστικούς κανονισμούς.

Σημαντικοί ορισμοί

Ως "ακύρωση που πληροί τις προϋποθέσεις" νοείται η ακύρωση κράτησης που πραγματοποιείται από επισκέπτη, ο οποίος διαμένει σε δικαιοδοσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά που τη δεδομένη στιγμή πληροί τις προϋποθέσεις, για μια διαμονή που πληροί τις προϋποθέσεις για Πόντους Κράτησης. Οι ακόλουθες κρατήσεις εξαιρούνται ρητά: (i) κρατήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, (ii) κρατήσεις που έχουν ακυρωθεί στο παρελθόν, (iii) κρατήσεις μέσω Luxe ή οποιαδήποτε κράτηση πραγματοποιείται μέσω της Luxury Retreats και (iv) κρατήσεις για εμπειρίες.

Οι "Πόντοι Κράτησης" αποτελούν ένα είδος επιστροφής χρημάτων που παρέχεται σε επισκέπτες εφόσον το επιλέξουν, ως πίστωση αντί για μετρητά, κατόπιν ακύρωσης που πληροί τις προϋποθέσεις, και είναι διαθέσιμοι για εξαργύρωση σε μελλοντική κράτηση. Οι Πόντοι Κράτησης: (i) δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται, (ii) δεν είναι μετρητά, νόμισμα ή προϊόν δωροκάρτας και (iii) δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά, εκτός εάν απαιτείται βάσει νόμου. Δεν επιτρέπεται να αγοράζετε ή να πωλείτε Πόντους Κράτησης και η Airbnb δεν πωλεί Πόντους Κράτησης. Οι Πόντοι Κράτησης δεν αποτελούν προϊόν που υπόκειται σε ρυθμιστικούς κανονισμούς.

Πώς λειτουργεί

Όταν ξεκινάτε μια διαδικασία ακύρωσης που πληροί τις προϋποθέσεις, η Airbnb μπορεί να σας παρέχει την επιλογή να λάβετε είτε επιστροφή χρημάτων σε μετρητά είτε ισοδύναμο ποσό σε Πόντους Κράτησης. Αν επιλέξετε να λάβετε Πόντους Κράτησης για την ακύρωση, η αξία της επιστροφής χρημάτων θα προστεθεί στον λογαριασμό σας στην Airbnb ως Πόντοι Κράτησης. Οι Πόντοι Κράτησης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Οι Πόντοι Κράτησης μπορούν να εξαργυρωθούν στο βήμα πληρωμής και θα μειώσουν το κόστος της σχετικής κράτησης κατά το ποσό που εξαργυρώνεται. Δεν είστε υποχρεωμένοι να εξαργυρώσετε τους Πόντους Κράτησης στην επόμενη κράτησή σας και μπορείτε να επιλέξετε να τους εξαργυρώσετε σε μεταγενέστερη κράτηση. Αν σε μια κράτηση χρησιμοποιήσετε λιγότερο από το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο των Πόντων Κράτησής σας, το ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε θα παραμείνει στον λογαριασμό σας στην Airbnb.

Δεν ισχύουν χρεώσεις οποιουδήποτε είδους για τους Πόντους Κράτησης και τα υπόλοιπα των Πόντων Κράτησης δεν λήγουν, αλλά ενδέχεται να υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους περί αζήτητης ιδιοκτησίας.

Περιορισμοί

Οι Πόντοι Κράτησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε χρεώσεις για αλλαγές σε υπάρχουσες κρατήσεις ή να χρησιμοποιηθούν για την αγορά δωροκαρτών. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφόρτισης, μεταπώλησης, μεταβίβασης έναντι αξίας ή εξαργύρωσης σε μετρητά για τους Πόντους Κράτησης, εκτός εάν απαιτείται βάσει νόμου. Μετά την εξαργύρωση των Πόντων Κράτησης σε λογαριασμό στην Airbnb, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης της αξίας τους σε άλλο άτομο ή λογαριασμό στην Airbnb. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαργύρωσης ή μεταβίβασης σε άλλο λογαριασμό στην Airbnb για το υπόλοιπο των Πόντων Κράτησης.

Γενικοί Όροι

Αν χρησιμοποιήσετε τους Πόντους Κράτησης για μια κράτηση που ακυρωθεί αργότερα, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων βάσει της πολιτικής ακύρωσης του οικοδεσπότη (i) τόσο για οποιοδήποτε ποσό που πληρώσατε με τον τρόπο πληρωμής σας (π.χ., την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα), (ii) όσο και για οποιοδήποτε ποσό που πληρώσατε με τη χρήση Πόντων Κράτησης, οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμοι στον λογαριασμό σας στην Airbnb, ώστε να τους χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τους Πόντους Κράτησης, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Airbnb μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλετε συμπληρωματικά στοιχεία για να λάβει μια απόφαση αναφορικά με τους Πόντους Κράτησής σας.

Η αξία των Πόντων Κράτησης δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά τα είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα της Airbnb και για τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Πόντους Κράτησης ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Για τις δικαιοδοσίες (εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) που αυτήν τη στιγμή πληρούν τις προϋποθέσεις, οι Πόντοι Κράτησης εκδίδονται από την:

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ιρλανδία

Οι παρόντες Όροι για τους Πόντους Κράτησης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, και η αγορά, η παραλαβή ή/και η εξαργύρωση των Πόντων Κράτησης υπόκεινται στη νομοθεσία της Ιρλανδίας, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην ενότητα "Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία" των Όρων. Η Airbnb μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους για τους Πόντους Κράτησης ανά πάσα στιγμή. Όταν πραγματοποιούμε ουσιώδεις αλλαγές στους παρόντες Όρους για τους Πόντους Κράτησης, θα δημοσιεύουμε τους αναθεωρημένους Όρους για τους Πόντους Κράτησης στην Πλατφόρμα της Airbnb και θα ενημερώνουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης που βρίσκεται στην κορυφή των εν λόγω Όρων. Επιπλέον, σε περίπτωση τυχόν ουσιωδών αλλαγών, θα σας ειδοποιούμε μέσω email τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους και, σε περίπτωση που οι αλλαγές είναι εις βάρος σας, θα σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη συμφωνία που συνάψατε με την Airbnb βάσει των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Ο τερματισμός του λογαριασμού σας στην Airbnb θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια τυχόν Πόντων Κράτησης που δεν έχετε χρησιμοποιήσει. Εάν δεν καταγγείλετε τη συμφωνία σας με την Airbnb πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων Όρων για τους Πόντους Κράτησης και συνεχίσετε να αποκτάτε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα της Airbnb, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους αναθεωρημένους Όρους για τους Πόντους Κράτησης. Όλοι οι όροι ισχύουν στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη, ώστε να καθορίσετε βάσει της δικαιοδοσίας σας (α) τις ισχύουσες απαιτήσεις φορολογικής δήλωσης και (β) τους φόρους που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση με τους Πόντους Κράτησης. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να απαιτείται από την Airbnb να επιβάλλει ΦΠΑ για τις υπηρεσίες στις οποίες γίνεται εξαργύρωση Πόντων Κράτησης. Η Airbnb δεν φέρει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για τυχόν ειδική, συμπτωματική, ποινική, παραδειγματική ή αποθετική αποζημίωση οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν λάβουμε ενημέρωση εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημίας ή αποζημίωσης. Η συνολική ευθύνη της Airbnb προς εσάς σε σχέση με τους Πόντους Κράτησης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Πόντων Κράτησης.

Δήλωση απαλλαγής και παραίτησης

Επιλέγοντας να λάβετε τους Πόντους Κράτησης, δέχεστε ότι η επιστροφή χρημάτων σας παρέχεται ως Πόντοι Κράτησης αντί για επιστροφή χρημάτων σε μετρητά, που ενδέχεται να δικαιούστε να λάβετε σε σχέση με την ακύρωση που πληροί τις προϋποθέσεις, είτε σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης της καταχώρησης, την πολιτική ειδικών περιστάσεων, τους Όρους της Airbnb ή κάθε άλλη πολιτική της Airbnb, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιλέγοντας να λάβετε τους Πόντους Κράτησης ή χρησιμοποιώντας τους Πόντους Κράτησης, αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους για τους Πόντους Κράτησης.

Απαλλάσσετε την Airbnb και τον οικοδεσπότη από κάθε αξίωση και ευθύνη, χωρίς περιορισμό, που σχετίζεται με την ακύρωση που πληροί τις προϋποθέσεις και/ή κάθε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση που ενδέχεται να δικαιούστε σε σχέση με την ακύρωση που πληροί τις προϋποθέσεις.

Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των Πόντων Κράτησης θα παύσουν να ισχύουν σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των Όρων για τους Πόντους Κράτησης ή αν ο λογαριασμός σας στην Airbnb διαγραφεί ή τεθεί σε αναστολή για βάσιμους λόγους. Με τη διακοπή ισχύος των δικαιωμάτων σας, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση των Πόντων Κράτησης και μπορούμε να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας σε τυχόν υπόλοιπο σε Πόντους Κράτησης. Εάν δεν επιμείνουμε ή δεν επιβάλουμε την αυστηρή συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους για τους Πόντους Κράτησης, αυτό δεν συνιστά παραίτηση από κανένα από τα δικαιώματά μας.

Αντιστροφές χρεώσεων και δόλος

Αν ξεκινήσετε μια αντιστροφή χρέωσης με την τράπεζα ή την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας (γνωστή και ως "διαφωνία χρέωσης" ή "αντιστροφή χρέωσης") για την επιστροφή των χρημάτων που χρεώθηκαν σε σχέση με μια κράτηση, δεν θα δικαιούστε Πόντους Κράτησης για την εν λόγω ακύρωση. Η Airbnb διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να ακυρώσει, να απορρίψει ή να δεσμεύσει για έλεγχο τους Πόντους Κράτησής σας, αν πιστεύει ότι ξεκινήσατε μια αντιστροφή χρέωσης σε σχέση με μια κράτηση και επιλέξατε να λάβετε Πόντους Κράτησης παρά την αντιστροφή χρέωσης.

Θα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό ενός μέλους και να χρεώσουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής σε περίπτωση που εξαργυρωθούν ή/και χρησιμοποιηθούν για αγορές στην πλατφόρμα της Airbnb πόντοι κράτησης που διεκδικήθηκαν με δόλο.

Διαφωνίες

Κάθε διαφωνία ή αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τους Πόντους Κράτησης θα επιλύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ενότητα Επίλυσης Διαφορών στους Όρους της Airbnb.

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή