Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Ποιες είναι οι συμβουλές μας για τους οικοδεσπότες Εμπειριών και Περιπετειών στην Airbnb που λαμβάνουν χώρα στην έρημο;

From helping guests decide if yours is the right experience or adventure for them, to keeping them safe, we’ve partnered with the Adventure Travel Trade Association to provide safety recommendations and best practices to help you host a desert experience.

Remember, these are some best practices and tips to keep people safe during physical activities, but you’re the expert on the activities you’re leading. You should always think about what more you can do to keep everyone safe.

Ensure your guests are a good match

If there are health, fitness, or other requirements needed to safely enjoy the experience, make this clear in the description of your experience. This includes providing details about the length of time, the exertion required, and skills needed.

Once a guest books, you’ll want to check in with them to find out if they have any health concerns that may affect their participation. This may be anything from a food allergy to a heart condition. Don’t be afraid to be clear on what modifications you’re able or willing to make to accommodate them. If the guest needs to purchase additional insurance, you should make this clear, and provide information about viable options.

Communicate often

Once someone books, you can use Airbnb’s messaging system to introduce yourself and help your guests feel welcome and prepared. Let them know that you’re available to answer any questions.

You can also anticipate common concerns before the experience begins. This could include practical matters like if there will be food, snacks, or water provided, if they should bring their own water bottle, and what bathroom facilities are available. Try to address these concerns before guests have to ask.

Some guests may be going on a desert experience for the first time, so your communication is key to a safe and enjoyable time.

Prepare guests before they arrive

Provide your guests with a list of what they’ll need ahead of time. For a desert experience, that may include:

  • Medications they should have before they travel to the area
  • Lightweight, long-sleeved layers
  • A wide-brimmed hat
  • A way to shield their face from wind, sand, and sun
  • Water and a good way to carry enough of it
  • Food and electrolytes

It’s a good idea for you to know if and where you’ll have cell service coverage, and let your guests know in advance.

Give a pre-experience briefing

Before you set out on your experience, you make sure guests are clear on what you’ll be doing. This is the time to check that they have all the food, water, and gear that they’ll need during the experience.

Some guests may be out of their comfort zone and need more of certain items than a local would, so if you can anticipate these needs, you can make the experience even better.

Provide the right gear

If you’re providing gear for your guests, it should be in good condition, clean and dry, and fit each guest properly. For desert experiences, the gear you provide may include sun, wind, and rain protection, backpacks, and water containers. Make sure gear is free of holes and excessive wear, and that all buckles and straps work.

If you don’t provide gear, check your guests’ layers, packs, shoes, and any other gear to make sure it’s adequate and in good shape.

Hosts should carry (and know how to use) an extensive first aid kit for stabilizing a patient and safely evacuating them.

Choose the right conditions, and prepare for the unexpected

It’s a good idea to talk with your guest about the range of conditions you’ll encounter, including possible extreme heat, cold, strong winds and blowing dust and sand, sudden electrical or sand storms, high sun exposure, and potential encounters with wild animals. Let them know how they can best prepare for these, as well as unexpected but possible challenges.

If you need to cancel an experience for an emergency, weather, or safety issues, no penalties will be applied.

Safety

It’s important to have a clear itinerary that all your guests understand. This should include specific info about what they should do if they become lost or injured.

As a host, you can work to prevent some of the more common problems in the desert: sunburn, heat exhaustion, heat stroke, dehydration, and hyponatremia (which is when the body has too much water and not enough salt). Some strategies to avoid these conditions are making sure your guests are covered or shaded from the sun and wind, making sure everyone has the means to carry more than enough food and water, and letting guests know what symptoms to watch out for in themselves and others, so you can take action before anything becomes serious.

You may want to have an emergency action plan that you’ve practiced, as well as have the means to evacuate a guest if the unexpected happens. If you’ll be more than an hour away from medical care, it’s best practice to have a Wilderness First Responder (WFR) or Wilderness Advanced First Aid (WAFA), along with CPR certification.

Emergency planning

We recommend that all guests and hosts engaging in an experience prepare an emergency plan in case of a natural disaster or any other kind of emergency that could occur during an experience. Find out more about making an emergency plan.

Airbnb provided trip protections

All experiences include 24/7 community support. We also maintain $1,000,000 USD of liability insurance under our Experience Protection Insurance program, in order to provide hosts and guests with peace of mind (certain exclusions apply). Additionally, in the event of a life-threatening injury, we also have partnered with an emergency medevac provider that may be activated to reach an injured party to support a medically necessary evacuation.

Keep the community in mind

As a host, you can support the local, regional, and international environment and economy. One of the ways to do this is to share any local rules or etiquette around the activity of your experience with your guests. You can also look out for your local environment by reducing waste, recycling, and giving back to people in the community.

Partner disclaimers

Adventure Travel Trade Association (ATTA): Courtesy of the Adventure Travel Trade Association. ©2019 Adventure Travel Trade Association. All rights reserved.

The Adventure Travel Trade Association (ATTA) name and logo are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement or vetting of, express or implied, of any product, service, person, company, opinion or political position. The ATTA does not select or approve, and is not involved in the selection or approval of, Airbnb Experiences or hosts. For more information about the Adventure Travel Trade Association, visit adventuretravel.biz.

American Red Cross and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC): Courtesy of the American Red Cross and International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. ©2019 The American National Red Cross. ALL RIGHTS RESERVED.

The American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent name and emblem are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement, express or implied, of any product, service, company, opinion or political position. The American Red Cross logo is a registered trademark owned by The American National Red Cross. For more information about the American Red Cross, visit redcross.org.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή