Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε κρατήσεις από τον πίνακα διαχείρισής σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με το ταμείο 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη βοήθεια οικοδεσποτών που επηρεάζονται από ακυρώσεις, επισκεφτείτε το Κέντρο Πληροφοριών.

  Τι είναι η δέσμευση της Airbnb για επαρκές εισόδημα επιβίωσης

  Με τη δέσμευση για επαρκές εισόδημα επιβίωσης, οι οικοδεσπότες μας στις ΗΠΑ δεσμεύονται να πληρώνουν τους επαγγελματίες καθαριότητας επαρκώς. Το επαρκές εισόδημα επιβίωσης είναι το ελάχιστο εισόδημα που απαιτείται προκειμένου ένα άτομο να μπορεί να ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες και να συμμετέχει στην κοινότητά του.

  Αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι γυναίκες και αυτοί οι άντρες παρέχουν αναγκαία υποστήριξη σε πολλούς από τους οικοδεσπότες μας και συμβάλλουν καθοριστικά στη δυνατότητα των οικοδεσποτών να προσφέρουν εξαιρετική και αξιόπιστη φιλοξενία στους επισκέπτες τους. Σε αντάλλαγμα γι' αυτήν την υποστήριξη, δεσμευτείτε κι εσείς μαζί μας ώστε να κάνουμε την Airbnb ένα μέρος όπου οι επαγγελματίες καθαριότητας αναγνωρίζονται ως πολύτιμα μέλη της κοινότητάς μας και αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

  Όταν οι επαγγελματίες καθαριότητας πληρώνονται με το επαρκές εισόδημα επιβίωσης, μπορούν καλύτερα να:

  • Στηρίζουν οικονομικά τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους
  • Προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με συνέπεια
  • Βρίσκουν ελεύθερο χρόνο για τους εαυτούς τους ή τα μέλη της οικογένειάς τους

  Καθορισμός του επαρκούς εισοδήματος επιβίωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες

  Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει για τους επαγγελματίες καθαριότητας η πληρωμή επαρκούς εισοδήματος επιβίωσης, χρησιμοποιήσαμε τα πρότυπα της Εθνικής Συμμαχίας Οικιακών Εργαζομένων (National Domestic Workers Alliance/NDWA). Η NDWA είναι η σημαντικότερη ένωση καθαριστών, μπέιμπι σίτερ και οικιακών εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για τους οικοδεσπότες, ώστε να βεβαιώνονται ότι πληρώνουν τους επαγγελματίες καθαριότητας το επαρκές εισόδημα επιβίωσης.

  Οι οικοδεσπότες θα πρέπει να κάνουν τις παρακάτω ερωτήσεις όταν προσπαθούν να καθορίσουν πόσο θα πρέπει να πληρώσουν τον επαγγελματία καθαριότητας:

  • Είναι ελεύθερος επαγγελματίας; Για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθαριότητας, ως επαρκές εισόδημα διαβίωσης θεωρούνται τα 25$ ανά ώρα τουλάχιστον. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθαριότητας συνήθως λαμβάνουν μεγαλύτερη αμοιβή ανά ώρα από εκείνους που εργάζονται για μια εταιρεία, καθώς πρέπει να καλύψουν υψηλότερους φόρους εισοδήματος, τις άδειές τους, τα προϊόντα καθαρισμού και τις μετακινήσεις τους προς και από τη δουλειά.
  • Είναι υπάλληλος σε εταιρεία καθαρισμού; Για τους επαγγελματίες καθαριότητας που εργάζονται ως υπάλληλοι σε μια εταιρεία, ως επαρκές εισόδημα διαβίωσης θεωρούνται τα 15$ ανά ώρα τουλάχιστον, καθώς αυτοί ενδέχεται να έχουν προνόμια ασφάλισης υγείας, οδοντιατρικής και οφθαλμιατρικής ασφάλισης, ρεπό και άδειες μετ' αποδοχών.
  • Ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης ενός επαγγελματία καθαριότητας; Το ποσό που χρειάζεται ένας επαγγελματίας καθαριότητας για να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος ζωής στην περιοχή ή στην πόλη του, τον αριθμό των εξαρτημένων μελών της οικογένειάς του και άλλα.
  • Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας του; Οι επαγγελματίες καθαριότητας έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και εξειδίκευσης. Όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε πόσο θα πρέπει να πληρώσετε έναν ελεύθερο επαγγελματία καθαριότητας, λάβετε υπόψη το χρονικό διάστημα το οποίο εργάζεται στον τομέα αυτόν και το αν παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως οικολογικό καθαρισμό.

  Πέρα από το επαρκές εισόδημα επιβίωσης, η NDWA προτείνει τρεις ακόμη παράγοντεςσαφείς προσδοκίες, υγεία και ασφάλεια και πρόσβαση σε κάποια επαγγελματική ένωσηπου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί προκειμένου το σπίτι σας να είναι καλός χώρος εργασίες για τους επαγγελματίες καθαριότητας. Για περισσότερη καθοδήγηση, αλλά και για να φέρετε τον επαγγελματία καθαριότητάς σας σε επαφή με την NDWA, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της NDWA.

  Για να αναλάβετε τη δέσμευση για για επαρκές εισόδημα επιβίωσης στην Airbnb, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δείξετε στους άλλους οικοδεσπότες και επισκέπτες ότι πληρώνετε τον επαγγελματία καθαριότητας επαρκώς.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;