Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας

Πολιτική Προσβασιμότητας

Η κοινότητά μας βασίζεται στις αρχές της ένταξης, της δεκτικότητας και του σεβασμού, οι οποίες περιλαμβάνουν και την υποδοχή και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Σε γενικές γραμμές, οι οικοδεσπότες δεν πρέπει να αρνούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος επισκεπτών που χρειάζονται εύλογες τροποποιήσεις ή διευκολύνσεις, όσο χρησιμοποιούν την Airbnb.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι εύλογες διευκολύνσεις που πρέπει να παρέχουν οι οικοδεσπότες ενδέχεται να διευρύνονται ή να περιορίζονται βάσει νομικών απαιτήσεων. Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές απαιτήσεις.

Ζώα υπηρεσίας και ζώα συναισθηματικής υποστήριξης

Ζώο υπηρεσίας: Ένας σκύλος ή ένα μικρό άλογο που έχει εκπαιδευτεί ειδικά για να παρέχει εργασία ή να εκτελεί καθήκοντα για άτομα με αναπηρία.

 • Τι επιτρέπουμε:
  • Οι επισκέπτες επιτρέπεται να συνοδεύονται από ζώα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια μιας διαμονής ή μιας εμπειρίας και δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν για την παρουσία ενός ζώου υπηρεσίας πριν από την κράτηση. Ένας οικοδεσπότης μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν το ζώο υπηρεσίας απειλεί άμεσα την υγεία ή την ασφάλειά του.
  • Οι οικοδεσπότες επιτρέπεται να ρωτούν μόνο τα εξής σχετικά με την ανάγκη ενός επισκέπτη για ζώο υπηρεσίας:
   • Αν ο επισκέπτης χρειάζεται το ζώο υπηρεσίας του λόγω αναπηρίας
   • Για ποιες εργασίες ή καθήκοντα έχει εκπαιδευτεί το ζώο υπηρεσίας
  • Οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες οφείλουν να κατανοήσουν και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες πολιτειακούς και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Τι δεν επιτρέπουμε:
  • Όταν ένας επισκέπτης συνοδεύεται από ζώο υπηρεσίας, οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται:
   • Να απορρίπτουν μια κράτηση
   • Να επιβάλλουν χρέωση κατοικίδιου ή άλλες πρόσθετες χρεώσεις
   • Να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον επισκέπτη
   • Να χρησιμοποιούν λόγο που οδηγεί σε διακρίσεις
   • Να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες για τους επισκέπτες
  • Το ζώο υπηρεσίας ενός επισκέπτη:
   • Δεν πρέπει να είναι εκτός ελέγχου
   • Πρέπει να έχει εκπαιδευτεί να κάνει την ανάγκη του σε εξωτερικό χώρο
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται μόνο του στον χώρο χωρίς προηγούμενη έγκριση
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται σε χώρους όπου δεν έχει άδεια ο επισκέπτης
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο χωρίς χαλινάρι, λουρί ή άλλο δέσιμο και χωρίς να είναι υπό τον έλεγχο του επισκέπτη

Ζώο συναισθηματικής υποστήριξης: Ζώο που προσφέρει συντροφιά, ανακουφίζει από τη μοναξιά ή βοηθά στην κατάθλιψη, το άγχος ή ορισμένες φοβίες, αλλά δεν απαιτείται να έχει ειδική εκπαίδευση για να εκτελεί καθήκοντα που βοηθούν άτομα με αναπηρίες

 • Τι επιτρέπουμε:
  • Αν η κράτηση δεν αφορά διαμονή στη Νέα Υόρκη ή την Καλιφόρνια (ΗΠΑ) ή σε άλλη περιοχή όπου απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία:
   • Οι οικοδεσπότες μπορούν να επιβάλλουν χρέωση κατοικίδιου σε επισκέπτες που ταξιδεύουν με ζώο συναισθηματικής υποστήριξης
   • Οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν ζώα συναισθηματικής υποστήριξης σε μια διαμονή ή εμπειρία
 • Τι δεν επιτρέπουμε:
  • Για περιοχές δικαιοδοσίας όπου οι οικοδεσπότες υποχρεούνται να αποδέχονται ζώα συναισθηματικής υποστήριξης (εκτός εάν ισχύει εξαίρεση για τον οικοδεσπότη), ο οικοδεσπότης δεν μπορεί:
   • Να επιβάλλει χρέωση κατοικίδιου, να απορρίπτει έναν επισκέπτη ή να ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες, αντιμετώπιση ή συμπεριφορά με έναν επισκέπτη που ταξιδεύει με ζώο συναισθηματικής υποστήριξης
   • Να ζητά πληροφορίες ή δικαιολογητικά σχετικά με το ζώο συναισθηματικής υποστήριξης ενός επισκέπτη πέρα από τις ερωτήσεις που περιγράφονται παραπάνω για τα ζώα υπηρεσίας
  • Για περιοχές δικαιοδοσίας όπου οι οικοδεσπότες υποχρεούνται να αποδέχονται ζώα συναισθηματικής υποστήριξης, το ζώο συναισθηματικής υποστήριξης ενός επισκέπτη:
   • Δεν πρέπει να είναι εκτός ελέγχου
   • Πρέπει να έχει εκπαιδευτεί να κάνει την ανάγκη του σε εξωτερικό χώρο
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται μόνο του στον χώρο χωρίς προηγούμενη έγκριση
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται σε χώρους όπου δεν έχει άδεια ο επισκέπτης
   • Δεν πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο χωρίς χαλινάρι, λουρί ή άλλο δέσιμο και χωρίς να είναι υπό τον έλεγχο του επισκέπτη

Εύλογες διευκολύνσεις

Ενθαρρύνουμε τους οικοδεσπότες και τους επισκέπτες να επικοινωνούν πριν από την κράτηση σχετικά με εύλογες διευκολύνσεις. Οι οικοδεσπότες θα πρέπει να προσπαθούν να ικανοποιούν τα εύλογα αιτήματα των επισκεπτών σχετικά με ανάγκες προσβασιμότητας.

 • Τι επιτρέπουμε:
  • Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εύλογες διευκολύνσεις σε μια διαμονή ή εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να έχουν πρόσβαση σε μια διαμονή/εμπειρία, να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια μιας κράτησης ή να συμμετάσχουν σε μια εμπειρία. Οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια εύλογη αντιπρόταση στο αρχικό εύλογο αίτημα ενός επισκέπτη.
  • Οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν ορισμένα παράλογα ή ανέφικτα αιτήματα που:
   • Αυξάνουν τον κίνδυνο ασφάλειας για τον οικοδεσπότη ή άλλους
   • Αλλάζουν ριζικά τη φύση μιας εμπειρίας ή την επηρεάζουν για άλλους επισκέπτες
   • Απαιτούν δομική τροποποίηση του κτιρίου ή του χώρου
   • Απαιτούν από τον οικοδεσπότη να αναλάβει πρόσθετες ευθύνες που είναι χρονοβόρες ή του προκαλούν σημαντική οικονομική ή σωματική επιβάρυνση
   • Ζητούν από τον οικοδεσπότη να παραβιάσει την τοπική νομοθεσία ή τις απαιτήσεις της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων/κτιρίου
 • Τι δεν επιτρέπουμε:
  • Οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται να αρνηθούν το εύλογο αίτημα ενός επισκέπτη για μια διευκόλυνση, όταν το αίτημα είναι συγκεκριμένο, εκφράζεται με σαφή τρόπο, υπάρχει αρκετός χρόνος ειδοποίησης και δεν είναι παράλογο ή ανέφικτο (Δείτε τη λίστα αιτημάτων που χαρακτηρίζονται ως παράλογα ή ανέφικτα παραπάνω.)
  • Οι οικοδεσπότες δεν επιτρέπεται να δεσμευτούν ότι θα παρέχουν εύλογες διευκολύνσεις, χωρίς να τις εκπληρώσουν τη στιγμή της κράτησης.
 • Πρόσθετες παράμετροι:
  • Ο οικοδεσπότης δεν θα τιμωρείται αν δεν ικανοποιήσει ένα εύλογο αίτημα γιατί βρίσκεται εκτός του ελέγχου του ή αν ο οικοδεσπότης έχει αποδείξει αντικειμενικά γιατί το αίτημα είναι παράλογο ή ανέφικτο γι' αυτόν.

Τι συμβαίνει όταν ένας οικοδεσπότης ή επισκέπτης δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας;

Ζητάμε από την κοινότητά μας να συνεργαστεί για να κάνει την Airbnb όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη. Η Airbnb μπορεί να λάβει μέτρα που περιλαμβάνουν μέχρι και την αναστολή η τη διαγραφή του οικοδεσπότη ή του επισκέπτη από την πλατφόρμα της, αν εκείνος δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τις πολιτικές μας.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή