Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να πλοηγηθείτε στις προτάσεις.
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Όροι πληρωμής με δόσεις

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018

Κάνοντας κράτηση και επιλέγοντας να πληρώσετε με δόσεις ("Λειτουργία πληρωμής με δόσεις" ή "Λειτουργία"), συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους χρήσης (Όροι χρήσης πληρωμών με δόσεις), οι οποίοι τροποποιούν τους Όρους χρήσης της Airbnb ("Όροι χρήσης") και τους Όρους χρήσης πληρωμών ("Όροι χρήσης πληρωμών") και ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία πρώτα κάνετε κράτηση και χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία πληρωμής με δόσεις.

Όλοι οι όροι με κεφαλαία που δεν έχουν οριστεί έχουν την έννοια που τους δίνεται στους Όρους χρήσης και στους Όρους χρήσης πληρωμών της Airbnb. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των Όρων χρήσης ή των Όρων χρήσης πληρωμών της Airbnb και των Όρων χρήσης πληρωμής με δόσεις, θα υπερισχύουν οι Όροι χρήσης πληρωμής με δόσεις.

Η Λειτουργία πληρωμής με δόσεις επιτρέπει στους Επισκέπτες να πληρώσουν ένα μέρος της Συνολικής χρέωσης μιας κράτησης κατά την κράτηση και να πληρώσουν το υπόλοιπο της συνολικής χρέωσης σε μεταγενέστερο χρόνο πριν από την άφιξη. Η Λειτουργία πληρωμής με δόσεις είναι διαθέσιμη στους Επισκέπτες για τις επιλέξιμες κρατήσεις όταν πληρώνουν με συγκεκριμένους Τρόπους πληρωμής. Εάν η κράτησή σας είναι επιλέξιμη για τη Λειτουργία πληρωμής με δόσεις, ο Ιστότοπος, η Εφαρμογή ή οι Υπηρεσίες της Airbnb (συλλογικά η "Πλατφόρμα της Airbnb") θα σας ειδοποιήσουν στη σελίδα της πληρωμής.

Εάν επιλέξετε να κάνετε κράτηση με τη Λειτουργία πληρωμής με δόσεις, η Πλατφόρμα της Airbnb θα σας ειδοποιήσει για το ποσό και το χρονοδιάγραμμα κάθε οφειλόμενης πληρωμής. Την ημέρα και ώρα για τη δεύτερη πληρωμή, η Airbnb Payments θα χρεώσει αυτόματα τον αρχικό Τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της κράτησης. Οι Δωροκάρτες και οι πόντοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δεύτερη πληρωμή. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που χρησιμοποιείται μια δωροκάρτα ή πόντοι για την αρχική κράτηση μέσω Πληρωμής με δόσεις, η Airbnb θα χρεώσει τη δωροκάρτα ή τους πόντους μόνο μέχρι το πρώτο προγραμματισμένο ποσό που οφείλεται.

Εάν κάνετε κάποια τροποποίηση σε μία κράτηση που έχει γίνει μέσω της Λειτουργίας, θα ενημερωθείτε για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω της Πλατφόρμας της Airbnb. Εάν η τροποποίηση αυξάνει τη Συνολική σας χρέωση, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επιπλέον μερική πληρωμή της νέας Συνολικής χρέωσης τη στιγμή της τροποποίησης.

Εξουσιοδοτείτε την Airbnb Payments να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά από εσάς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους της πληρωμής με δόσεις, χρεώνοντας τον Τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της κράτησης ή άλλως όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης πληρωμών. Συμφωνείτε ότι επιλέγοντας τη Λειτουργία πληρωμής με δόσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να πληρώσετε για την κράτηση με διαφορετικό Τρόπο πληρωμής ή βάσει διαφορετικού χρονοδιαγράμματος πληρωμής.

Εάν η Airbnb Payments δεν είναι σε θέση να εισπράξει οποιαδήποτε πληρωμή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους της πληρωμής με δόσεις, εξουσιοδοτείτε την Airbnb να ακυρώσει την κράτηση για λογαριασμό σας. Εάν η κράτηση ακυρωθεί, θα σας επιστραφεί το ποσό που έχετε πληρώσει, βάσει της πολιτικής ακύρωσης του Οικοδεσπότη. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε για την ακύρωση, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του Οικοδεσπότη.

Δεν θα σας επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις για τη χρήση της Λειτουργίας πληρωμής με δόσεις.