Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

    Ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός Εμπειρίας στην Airbnb

    Άλλαξαν τα σχέδιά σας; Με την κανονική πολιτική ακύρωσης, μπορείτε να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε εμπειρία, εάν ακυρώσετε την κράτηση τουλάχιστον 7 μέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ή εντός 24 ωρών από την κράτηση. Είναι εύκολο!

    Εάν θέλετε να προγραμματίσετε εκ νέου την ημερομηνία και ώρα της εμπειρίας σας (ή να αλλάξετε τον αριθμό των επισκεπτών), μπορείτε να το κάνετε εντός 24 ωρών από την κράτηση ή έως και 72 ώρες πριν από την έναρξη της εμπειρίας.

    Προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη και πρέπει να ακυρώσετε την εμπειρία; Για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις κάλυψης, ανατρέξτε στην πολιτική ειδικών περιστάσεων. Να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρειάζεται να υποβάλετε δικαιολογητικά έγγραφα.

    Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;