Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για να πλοηγηθείτε στις προτάσεις.
Παράλειψη και μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο βοήθειας

Ποιους τρόπους πληρωμής δέχεται η Airbnb;

Υποστηρίζουμε διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, οι οποίοι εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμής σας. Επομένως, ορισμένες επιλογές πληρωμής, εκτός από τις μεγάλες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες χώρες ή σε συγκεκριμένες πλατφόρμες (π.χ. στην εφαρμογή iOS ή Android).

Θα σας δείξουμε ποιοι τρόποι πληρωμής είναι διαθέσιμοι στη σελίδα πληρωμής, πριν την υποβολή του αιτήματος κράτησης. Αφού επιλέξετε τη χώρα σας, θα δείτε όλα τα στοιχεία πληρωμής σας.

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής σε παγκόσμιο επίπεδο

  • Οι περισσότερες μεγάλες πιστωτικές και προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard, Amex, Discover, JCB), καθώς και πολλές χρεωστικές κάρτες των οποίων η επεξεργασία γίνεται όπως των πιστωτικών καρτών

Τρόποι πληρωμής που διατίθενται μόνο σε ορισμένες πλατφόρμες ή σε επιλεγμένες χώρες

Τρόποι πληρωμής που διατίθενται σε συγκεκριμένες χώρες

Βραζιλία

  • Aura για τη Βραζιλία
  • Elo για τη Βραζιλία
  • Hipercard για τη Βραζιλία

Σημείωση: Οι πληρωμές στη Βραζιλία περιορίζονται σε 3.000 $ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα) ανά συναλλαγή και 12.000 $ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), το μέγιστο μηνιαίο ποσό που δαπανάται στην Airbnb.

Κίνα

Ινδία

Ιταλία

  • Postepay για την Ιταλία

Γερμανία

Ολλανδία

  • iDEAL για την Ολλανδία

Οι πληρωμές σε μετρητά ή εκτός της πλατφόρμας αποτελούν παραβίαση των Όρων Χρήσης μας και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από την Airbnb. Απαγορεύονται οι πληρωμές εκτός της πλατφόρμας διότι η πληρωμή εκτός της Airbnb κάνει πιο δύσκολη την προστασία των δεδομένων σας και σάς βάζει σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσετε θύματα απάτης και άλλων προβλημάτων ασφαλείας.