Μετάβαση στο περιεχόμενο
  Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα
  Ενημέρωση για τη νόσο COVID-19
  Για να δείτε τις επιλογές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε πριν από την άφιξη όσες κρατήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της πολιτικής ειδικών περιστάσεων, χωρίς ποινές και χωρίς να επηρεαστεί η ιδιότητά σας ως Superhost.

  Πώς επεξεργάζομαι τις προτιμήσεις μου για τις κρατήσεις;

  Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις κρατήσεις:

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Οι καταχωρήσεις σας στη διεύθυνση airbnb.com και επιλέξτε μια καταχώρηση
  2. Πατήστε Διαθεσιμότητα στο πάνω μέρος της σελίδας
  3. Δίπλα στις Προτιμήσεις κράτησης, πατήστε Επεξεργασία

  Οι επισκέπτες δεν θα βλέπουν την καταχώρησή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης εκτός και αν πληρούν τις προϋποθέσεις κράτησης.

  Σχετικό περιεχόμενο
  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;