Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πλοηγηθείτε προς τα εμπρός για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προτεινόμενα αποτελέσματα

  Τι είναι το Πρόγραμμα Airbnb Friendly Buildings;

  The Airbnb Friendly Buildings program is a way for landlords, property managers, and homeowners’ associations to let people in their building host on Airbnb. Through this program, Airbnb collaborates with hosts and building owners to:

  • Create specific hosting rules that work for everyone
  • Update leases and other agreements to allow residents to host
  • Help landlords, residents, and HOAs share portions of the reservation income

  The Friendly Buildings program gives building owners access to a customized dashboard that shows when residents participating in the program are hosting, how many guests are staying with them, and how much money is being earned.

  Building owners can define home sharing terms for participating residents—like blackout dates and pet policies—in their building rules. They can then use the dashboard to monitor the hosting activity of participating hosts. Learn more about the Friendly Buildings program.

  To find out if your building is part of the program, check with your building’s management. If you’d like your building to join the program, fill out this form.

  Λάβατε τη βοήθεια που χρειαζόσασταν;