Κερδίστε χρήματα από τον χώρο σας χωρίς κόπο
Τώρα μπορείτε να προσλάβετε έναν οικοδεσπότη από την περιοχή για να σας βοηθά με τη διαχείριση του χώρου σας στην Airbnb, ώστε να κερδίζετε επιπλέον χρήματα.
Ένας οικοδεσπότης μπορεί να βοηθήσει με τα πάντα
Ο οικοδεσπότης σας μπορεί να ασχολείται με τα διαδικαστικά όσο λείπετε ή όταν δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε εσείς.
Ντόπιοι οικοδεσπότες, τοπική γνώση
Οι οικοδεσπότες μπορούν να παρέχουν στους επισκέπτες συγκεκριμένες συμβουλές για τη γειτονιά, ώστε να δουν κι αυτοί από κοντά τα αγαπημένα τους καταστήματα στην περιοχή.
Εξοικείωση με την Airbnb
Θα συνεργάζεστε με οικοδεσπότες που ξέρουν πώς πετυχαίνει κανείς στην Airbnb και καταλαβαίνουν τι ψάχνουν οι επισκέπτες στα ταξίδια τους.
Σε κοντινή απόσταση για επείγοντα ζητήματα
Ένας τοπικός οικοδεσπότης στη διάθεσή σας μπορεί να βοηθήσει γρήγορα τους επισκέπτες σας όταν υπάρχει ανάγκη.
Αποδεδειγμένη φιλοξενία
Κάθε τοπικός οικοδεσπότης προσεγγίζει τη φιλοξενία με μοναδικό τρόπο. Αποτελούν έμπνευση χάρη στην αφοσίωση, την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους.

Δείτε τι μπορείτε να κερδίσετε

Οι αμοιβές των οικοδεσποτών κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 10%-20% επί των εσόδων από τις κρατήσεις. Δείτε πόσα χρήματα θα μπορούσατε να κερδίσετε με τη βοήθειά τους.

Testimonial
Shou
Shou
Η από κοινού φιλοξενία μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερη διαθεσιμότητα στην καταχώρησή μας και, κατά συνέπεια, περισσότερες κρατήσεις κάθε μήνα.
Shou

Το σπίτι σας, η φιλοξενία τους

Η Airbnb βασίζεται στην αξιοπιστία

Εγγύηση Οικοδεσπότη €800.000
Η Εγγύηση Οικοδεσπότη προστατεύει το σπίτι και την περιουσία σας από καταστροφές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ατυχήματος. Κάθε οικοδεσπότης που έχει μια καταχώρηση στην Airbnb δικαιούται κάλυψη χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα.
Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη
Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει από την ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης τραυματιστεί ή προκαλέσει καταστροφή στην ιδιοκτησία. Συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στα πλαίσια του λογαριασμού σας στην Airbnb.
Κριτικές από Ομότιμους
Οι επισκέπτες και οι οικοδεσπότες έχουν ένα προφίλ με μια φωτογραφία. Μετά από ένα ταξίδι, όλοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν μια κριτική. Με τις κριτικές, οι επισκέπτες είναι πιο υπεύθυνοι όσον αφορά το σεβασμό που πρέπει να δείχνουν στους οικοδεσπότες και τα σπίτια τους.
Η Airbnb βασίζεται στην αξιοπιστία
Εγγύηση Οικοδεσπότη €800.000 ·  Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη ·  Κριτικές από Ομότιμους
Θέλετε να κερδίσετε χρήματα φιλοξενώντας για τη γειτονιά σας;